Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak

 

  AKTUALNOŚCI

 

Zajęcia plastyczne  kl. I - III

Videokonferencja dla uczniów kl. I - III

Ogromnym przeżyciem dla uczniów klas I-III była pierwsza wideokonferencja poświęcona kwestii przemocy w Internecie i zagrożeniom wynikającym z użycia mediów elektronicznych. W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem nowych technologii na dzieci czyha coraz więcej zagrożeń. Celem podjętej akcji było uwrażliwienie uczniów na problem cyberprzemocy i nauczenie bezpiecznego korzystania z Internetu. Mówiono mi .in. o tym czym jest cyberprzemoc, jakie są jej rodzaje i specyfika, w jaki sposób zabezpieczać się przed cyberprzemocą, chronić swoją prywatność w Internecie i nie stać się ofiarą uzależnienia od Internetu.

W piątek 28 października nasza Szkoła rozbrzmiewała muzyką, ponieważ uczniowie zorganizowali fantastyczną dyskotekę. W zabawie uczestniczyli zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele, co ciekawe sami mężczyźni. Co do oprawy muzycznej DJ’e spisali się na medal, prezentując starsze i najnowsze przeboje. Kolejna dyskoteka już niebawem!

Ślubowanie

28 października 2016r. był niezwykle ważnym dniem w życiu uczniów klas pierwszych. Złożyli oni uroczyste ślubowanie. Na początku dzieci zaprezentowały swoim rodzicom i zaproszonym gościom przygotowany program artystyczny. Następnie podniosłym momentem uroczystości była ceremonia pasowania pierwszaków na uczniów, dokonana przez panią dyrektor Katarzynę Gałaszewską i od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak.

Innowacje

Miło na poinformować, ze nasi nauczyciele wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów i stosują innowacje w swojej pracy. Nowe działania, wprowadzania nowych technologii i sposobów pracy to zalety realizacji dwóch innowacji w naszej szkole. Innowację „Doradztwo zawodowe z elementami tutoringu rówieśniczego ” realizuje Joanna Stabińska i Katarzyna Gałaszewska. Celem innowacji jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji związanej z dalszym kształceniem. Drugą innowację „Za pan brat z programowaniem” realizuje Damian Sołtysiuk i Katarzyna Gałaszewska. Zajęcia te mają na celu wprowadzić naukę podstaw programowania w gimnazjum w oparciu o umiejętności rozwiązywania problemów, rozwój myślenia praktycznego i abstrakcyjnego. W ramach zajęć uczniowie będą uczyć się myślenia algorytmicznego i zdobywać wiedzę z zakresu programowania, co pozwali im w przyszłości na sprawne poruszanie się w społeczeństwie informacyjnym. Już niedługo młodzi programiści będą mogli rozpocząć zabawę z programowaniem na specjalnie do tego zakupionych robotach.

Program edukacyjny GIODO

Edukowanie najmłodszych w dziedzinie ochrony danych osobowych to priorytet, gdyż grupa ta jest najmniej świadoma zagrożeń w tym zakresie, dlatego też nasza szkoła została uczestnikiem programu edukacyjnego GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Ideą programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez kształtowanie świadomości i odpowiedzialności postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.

W dniu 26.10.2016 roku nasza szkoła brała udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez Zespół Szkół w Przebrodzie w ramach projektu transgranicznego. Naszą szkołę reprezentowali gimnazjaliści z klasy I i II gimnazjum. Zawody zakończyliśmy na miejscu trzecim remisując z kolegami z Przebrodu i przegrywając z Białorusinami. Sympatyczna atmosfera i dobra zabawa była najlepszą nagrodą dla zawodników. Nagrodę indywidualną za najlepszego bramkarza turnieju dostał nasz zawodnik Jakub Bogdan.

CYBERPRZEMOC videokonferencja dla uczniów kl. IV - VI

Kolejna już w naszej szkole videokonferencja ,,Bezpieczeństwo uczniów w Internecie'' odbyła się 27 października. Tym razem była przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka, a osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Pamietajmy, że cyberprzemoc to takie zachowania jak:
· ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu, albo telefonu komórkowego
· podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach
· włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora)
· publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają
· tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów
· pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

ZOBACZ FILM

26 października odbyła się videokonferencja ,,Cyberprzemoc'' poświęcona pojawiającej się coraz częściej cyberprzemocy. Gimnazjaliści dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc i które działania można zaliczyć do cyberprzemocy:
· wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
· robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
· publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
· podszywanie się pod kogoś w Sieci.

 Dzień Dyni zorganizowany w klasie pierwszej 26 października 2016r. był świetną okazją, aby lepiej poznać różne walory warzyw z rodziny dyniowatych. Odbyły się wesołe gry i zabawy edukacyjne z dynią w roli głównej.

24 października nasi gimnazjaliści wzięli udział w trzeciej już, edycji interaktywnego konkursu kulturoznawczego o Zjednoczonym Królestwie pt: "BELL - Be English Language Lovers" zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Lidia Nieszczerzewska z klasy III. Serdecznie gratulujemy!

W 21 października 2016r. odbyły się badania tak zwane przesiewowe słuchu u uczniów w klasie pierwszej. Celem tych badań było wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, a także zwrócenie uwagi rodziców, pedagogów i ogółu społeczeństwa na zaburzenia słuchu u uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

20.10.2016 roku uczniowie klasy II szkoły podstawowej uczestniczyli w programie profilaktycznym „CUKIERKI” opartym na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Cele programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi. W trakcie spotkania uczniowie wykonywali zadania rozwijające samodzielne i twórcze myślenie. Pojawiły się również ćwiczenia wzmacniające samoocenę uczestników.

z wizytą w miejscowości Räpina   w Estonii

W dniach 20 – 22 października Katarzyna Gałszewska i Joanna Stabińska przebywały z wizytą w miejscowości Räpina w Estonii. Poznały tam nie tylko system szkolenia ale i uczestniczyły w życiu szkoły. Wzięły też udział w lekcji robotyki. Wizyta miała na celu ustalenie szczegółów współpracy pomiędzy szkołami. Już w maju oczekujemy u siebie z wizytą uczniów z Estonii, którzy chcą poznać naszą kulturę i historię. Ustalono też, że nasza młodzież pojedzie z rewizytą do Estonii już we wrześniu przyszłego roku.

 

  Współpraca Gminy Suwałki i estońskiej Räpiny

 

Szachy to najbardziej popularna gra planszowa na świecie. Trening szachowy rozwija umysł dziecka min. wyobraźnię przestrzenną, poprawia koordynację wzrokową ,uczy koncentracji ,cierpliwości itp. Uczniowie klas młodszych mają możliwość poznać tajniki tej gry uczęszczając na zajęcia szachowe w naszej szkole .

16.10.2016 roku w lesie na Pietraszach rozegrano finał Gimnazjady w jeździe rowerowej na orientację. Udział w tych zawodach był naszym debiutem w tej dyscyplinie. Czworo uczniów naszej szkoły Łukasz Bielawski, Jakub Wasilewski, Jakub Bogdan i Marcin Miler zaprezentowali się bardzo dobrze. Indywidualnie w pierwszej dziesiątce był Jakub Wasilewski i Łukasz Bielawski. Drużynowo uplasowaliśmy się na ósmej pozycji.

W dniu 14 października 2016r. do naszej szkoły przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie–Tartak. Uczniowie klasy pierwszej oraz nauczyciele mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Kolejny już raz podczas alarmu przeciwpożarowego szkołę wspierała Ochotnicza Straż w Płocicznie-Tartak. Koordynatorem ewakuacji był Marek Klimaszewski.

Dnia 14 października o 8.00 w hali sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy II i III pod kierunkiem pani J. Kowalewskiej przygotowali krótkie przedstawienie w formie humorystycznej lekcji prowadzonej przez uczniów dla nauczycieli. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły- Pani Dyrektor K. Gałaszewska oraz przedstawiła zebranym nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły. Po zakończeniu występu uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane piękne laurki. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze. Na koniec przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Carewicz zaprosiła grono pedagogiczne i pracowników obsługi na słodki poczęstunek, który będzie podziękowaniem za ciężką i odpowiedzialną pracę z młodzieżą.
 

11 października uczniowie z klasy II i III wzięły udział  w spektaklu zorganizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. ,,O królu, królewnie i smoku ” w wykonaniu aktorów z Teatru Lalek w Białymstoku. Dzieciom bardzo podobała się bajka, za co na koniec gromkimi brawami nagrodziły aktorów.

 

Używki a sztuka odmawiania

10 października 2016 roku uczniowie klas I, II i III Gimnazjum im.Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak uczestniczyli w zajęciach „Używki a sztuka odmawiania”, celem których było rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek. Zajęcia prowadziła Pani Magdalena Kościesza- psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suwałkach.

Nasi uczniowie zgłosili się do akcji organizowanej przez empik.com, która wspiera biblioteki w szkołach podstawowych. Praca pod hasłem „Książki są fajne i kropka” oczekuje na głosy  od 5 października do 6 listopada pod adresem -

http://www.empik.com/kultura/biblioteka/zespol-szkol-im-lotnikow-polskich-w-plocicznie-tartak/?glosowanie=ok .

Pamiętajmy, że można oddać jeden głos dziennie.

8 października po raz kolejny byliśmy organizatorami XI Gminnych Biegów Przełajowych organizowanych w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego. W rywalizacji wzięły udział  szkoły z terenu Gminy Suwałki reprezentowane przez 24 zawodników (12 dziewczynek, 12 chłopców).

Najlepsze wyniki w kategorii chłopców uzyskali:
Rocznik 2007: Szymon Turowicz – III  miejsce
Rocznik 2006: Tomasz Auron – I miejsce
Rocznik 2005: Piotr Edward Jakubowski – II miejsce
Rocznik 2004: Mateusz Wasilewski – II miejsce,
Najlepsze wyniki w kategorii dziewcząt uzyskali:
Rocznik 2007: Aleksandra Wierzbicka – II  miejsce, Dominika Roszkowska – III miejsce
Rocznik 2006: Emilia Jaworowska – II miejsce
W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy I miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom za walkę o każdy punkt.

 

Doradztwo zawodowe

6 października 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Suwałkach. Tematyka spotkania dotyczyła rozwijania umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia zaangażowały wszystkich uczestników, pozwoliły na wyrażanie emocji.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Zajęcia pozalekcyjne - gry i zabawy ogólnorozwojowe i orgiami w naszej szkole zachęcają i angażują uczniów do współtworzenia ciekawych form wypoczynku w grupie. Dzieci z klas I-III uczą się atrakcyjnie, twórczo i mądrze spędzać wolny czas.

 

Po raz kolejny już wzięliśmy udział w jesiennej edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej chłopców o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. W zawodach rywalizowały cztery szkoły z terenu naszej gminy, po raz kolejny okazało się iż nasi uczniowie byli najlepsi w całej rywalizacji wygrywając turniej bez straty bramki. I tu swojej drużynie bardzo pomógł najlepszy bramkarz turnieju Szymon Turowicz. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład zespołu: Jakub Turowicz, Szymon Turowicz, Tomasz Auron, Krzysztof Chołodowski, Filip Maliszewski, Bartosz Lipnicki, Piotr Jakubowski, Patryk Jeromin, Jakub Jasiński, Michał Wiśniewski

Nasz teatr wzbogacił się o nowe eksponaty. Kolorowe peruki sprawią, że nasi młodzi aktorzy bez konieczności wizyty u fryzjera, będą mogli się stać osobą niemal zupełnie nie do poznania. Od dziś będziemy mogli dopasować fryzurę naszych aktorów do stroju, w jaki się przebieramy i postaci, w jakiej rolę chcemy się wcielić. Pierwszy test peruk odbędzie się już w listopadzie na Wieczornicy.

Doradztwo zawodowe z elementami  tutoringu rówieśniczego

5 października 2016 r. uczniowie trzeciej klasy rozwiązywali testy na określenie samooceny, gdyż poczucie własnej wartości to podstawa rozwoju zdrowej osobowości. Następnie młodzież rozwiązała kwestionariusz wielorakiej inteligencji, który jest wskazówką dotyczącą dominującej inteligencji u każdego młodego człowieka. Uczniowie poznali swoje słabe i mocne strony oraz dowiedzieli się co mogą w sobie rozwijać, a na jakich mocnych stronach mogą polegać. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Doradztwo zawodowe z elementami tutoringu rówieśniczego.”

W oddziale przedszkolnym mamy nową interaktywną pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Interaktywny dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablicę interaktywną. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. 3 października gimnazjaliści testowali zabawę na nim. Ile przy tym było śmiechu i zabawy!

 

27 września nasi uczniowie wzięli udział w I zawodach lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Zawody odbyły się na nowo powstałym kompleksie sportowym w Przebrodzie. Zawodnicy rywalizowali w 5 konkurencjach, w kategorii dziewcząt i chłopców tj: bieg na 100m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską, pchnięcie kulą. Odbyły się też rywalizacje w biegu sztafetowym 4x 100m.

Wyniki poszczególnych zawodników:

DZIEWCZĘTA
I miejsce Ilona Skorupska skok wzwyż
II miejsce Klaudia Grabowska 100m, Natalia Kumiszczak skok w dal
III miejsce Julia Romanowska rzut piłką lekarską, sztafeta 4x100
IV miejsce Małgorzata Carewicz pchnięcie kulą

CHŁOPCY
I Miejsce Bartosz Lipnicki 100 m , Konrad Wasilewski pchnięcie kulą
II miejsce Piotr Jakubowski skok w dal, sztafeta 4 x100 m
III miejsce Patryk Jeromin skok wzwyż
IV miejsce Jakub Turowicz rzut piłką lekarską

Dnia 21 września uczniowie klasy I i II udali się do Centrum Kultury w Sobolewie na „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Na początku dzieci wykonywały prace plastyczne z ziemniaków. Następnie wszyscy udali się na plac zabaw. Tam odbyły się konkurencje sportowe oraz gry i zabawy z wykorzystaniem ziemniaków, które królowały w każdej konkurencji. Uczestnicy imprezy spróbowali pieczonych ziemniaków i kiełbasek, które były pyszne i smakowały wszystkim.
   Trzeba przyznać, że dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w przygotowanych
na ten dzień konkursach i zabawach. Dobre humory i słoneczna pogoda dopisała wszystkim.

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

20.09.2016 rodzice i uczniowie klasy III spotkali się w Sobolewie z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Pogoda i humory dopisały więc i zabawa była znakomita.
Jesienne zagadki, malowanie plakatów ilustrujących bajkę ,,Ziemniaczane królestwo", zawody sportowe oraz jesienny quiz – to tylko nieliczne atrakcje przygotowane na ten dzień dla dzieci. Nie zabrakło również pieczonych kiełbasek i pysznych ziemniaków. Każdy z nas wracał do domu z uśmiechem na twarzy i z nadzieją na kolejne spotkanie w plenerze. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu ogniska i wspólną zabawę.

 

19 września mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok katechetyczny 2016/2017.
Dziękując Bogu za wakacyjny wypoczynek, prosiliśmy w modlitwie o błogosławiony owoc kolejnego roku edukacyjnych zmagań uczniów i nauczycieli.

 

Nasza szkoła cyklicznie już włącza się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2016", bo dzięki temu jesteśmy wyczuleni na problemy ochrony środowiska. Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do dbania o środowisko. W dniu 16 września 2016 roku wraz z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego zaopatrzeni w dobry humor, worki i rękawice, sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz teren WPN. Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.  Na wszystkich po sprzątaniu czekało zasłużone ognisko z pieczeniem kiełbasek. Za rok też weźmiemy udział w tej ważnej akcji.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

16.09.2016 r odbyło się w naszej szkole spotkanie najmłodszych uczniów z Policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Tematem zajęć było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie. Policjanci uświadomili maluchom, jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Pogadanka miała charakter aktywny, policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów.

DORADZTWO ZAWODOWE

15 września 2016 r. uczniowie  Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak  mieli spotkanie z doradą zawodowym z Lokalnego Centrum Doradztwa zawodowego w Suwałkach w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Doradztwo zawodowe z elementami tutoringu rówieśniczego.” W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak istotne jest świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość podzielenia się wątpliwościami towarzyszącymi przyszłym wyborom.

JĘZYK ANGIELSKI

We wrześniu gościmy u siebie dwóch praktykantów – przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Studenci nie tylko obserwują lekcje języka angielskiego, ale też pomagają je prowadzić. Już po pierwszych lekcjach okazało się, że w pracy z młodzieżą oboje radzą sobie doskonale.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Pierwsze zebranie z rodzicami odbyło się 14 września. Pani dyrektor Katarzyna Gałaszewska zapoznała rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły, wynikami egzaminów zewnętrznych oraz przypomniała zasady rozporządzenia dotyczące nauki religii i etyki oraz uczestnictwa w tych zajęciach. Pani Renata Laszkowska zapoznała wszystkich z zapisami rozporządzenia dotyczącymi uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Pani dyrektor zapoznała rodziców z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wszystkich uczniów, nawet tych najmłodszych. Nasi uczniowie mają do wyboru w tym roku zajęcia teatralne, zajęcia korekcyjne, piłkę nożną i piłkę siatkową, zajęcia plastyczne, szachy oraz zajęcia z grami logicznymi i origami.

Pani dyrektor poinformowała również o kalendarzu imprez szkolnych na nowy rok, oraz przedstawiła rodzicom dni wolne obowiązujące w roku 2016/2017. Podziękowała też za bardzo owocną pracę całej Radzie Rodziców, a w szczególności jej przewodniczącej pani Agnieszce Carewicz. Na koniec rodzice wybrali nowy Zarząd Rady Rodziców. Przewodniczącą ponownie została Agnieszka Carewicz, zastępcą Zofia Kumiszczak, skarbnikiem Justyna Płaczek, a sekretarzem Monika Klimaszewska. Życzymy samych ciekawych pomysłów i Zarządowi i Radzie Rodziców.

Wybory opiekuna samorządu szkolnego

08.09.2016 r. w Zespole Szkół im. Lotników w Płocicznie- Tartak odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Głosowali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Bezapelacyjnie wygrał Pan Marek Klimaszewski-nauczyciel wychowania fizycznego. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

                                    Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17


I kolejne wakacje za nami. Pełni energii i zapału do pracy stawiliśmy się wszyscy na inauguracji nowego roku szkolnego. Pani dyrektor szkoły – Katarzyna Gałaszewska powitała serdecznie: uczniów, nauczycieli, rodziców, zebranych gości i podziękowała za uświetnienie uroczystości swoją obecnością pani kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administarcyjnego Irenie Walendzewicz, radnym Gminy Suwałki i księdzu Waldemarowi Chachajowi. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli, oraz zaproszonych gości. Z okazji nowego roku szkolnego życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17

w czwartek 1 września 2016 r. o godz. 9.00.
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak informuje, że uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych będą mogli od 17 sierpnia 2016 roku do 10 września 2016 roku bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta ul. Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach na miesiąc wrzesień 2016 roku. Doładowania kart na kolejne miesiące będą odbywać się w szkole.

 

strona  1  2 3  4 5  6 7  8  9 10   11  12  13 14 15 16

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL