Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

NAUCZYCIELE

 

 • mgr KATARZYNA GAŁASZEWSKA- matematyka, dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
   
 • mgr Iwona Capek - fizyka, matematyka, świetlica
 • mgr Damian Sołtysiuk – matematyka, informatyka,  zajęcia komputerowe
 • mgr Ewa Białaszczyk - język polski
 • mgr Joanna Stabińska - język polski, pedagog, doradca zawodowy
 • mgr Roman Lik - historia, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wiedza o społeczeństwie, edb
 • mgr Michał Ratomski - przyroda, biologia, geografia
 • mgr Emila Szmigielska - chemia
 • mgr Marek Klimaszewski - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Paczkowska - język angielski
 • mgr Maciej Makarewicz - język angielski
 • dr Magdalena Krejpcio – religia
 • Daniel Bokuniewicz - religia
 • mgr Anna Chmielewska - język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jadwiga Kowalewska - edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • mgr Renata Laszkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica       
 • mgr Anna Zachariasz – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
 • mgr Małgorzata Karnasiewicz - logopeda
 • mgr Wiesława Radzewicz - edukacja przedszkolna
 • mgr Edyta Sudnik - edukacja przedszkolna
 • mgr Wanda Winskiewicz - edukacja przedszkolna
 • mgr Elżbieta Butkiewicz  - rewalidacja
 • mgr Malwina Anuszkiewicz - psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opyright © 2016 by ZS Plociczno RL