Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL. I - III

 

PRZEDMIOT

KL. I KL. II KL. III
1     edukacja wczesnoszkolna  
2     język angielski
3     religia

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL. IV - VIII

 

PRZEDMIOT

KL. IV KL. V KL. VI KL. VII KL. VIII
1     język polski      
2     język angielski  
3    język niemiecki - - -  
4     historia i społeczeństwo - -  
5     historia      
6     przyroda    
7     biologia - - -  
8     chemia - - -  
9     fizyka - - -  
10     geografia - - -  
11     matematyka  
12     muzyka  
13     plastyka  
14     technika        
15    zajęcia techniczne      
16    informatyka      
17     zajęcia komputerowe      
18     wychowanie fizyczne  
19    religia          

GIMNAZJUM - KL. II - III

 

PRZEDMIOT

KL. I KL. II KL. III
1     język polski -
2     język angielski -
3     język niemiecki -
4     historia -
5     biologia -
6     geografia -
7     matematyka -
8     fizyka -
9     chemia -
10     wiedza o społeczeństwie -
11     edukacja dla bezpieczeństwa - -
12     muzyka - - -
13     plastyka - - -
14     zajęcia artystyczne -
15     informatyka -
16     technika -
17     wychowanie fizyczne -
18    religia -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL