Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL. I - III

 

PRZEDMIOT

KL. I KL. II KL. III
1     edukacja wczesnoszkolna
2     język angielski
3     religia

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL. IV - VIII

 

PRZEDMIOT

KL. IV KL. V KL. VI KL. VII KL. VIII
1     język polski
2     język angielski
3    język niemiecki - - -
4     historia i społeczeństwo - - - -
5     historia -
6     wiedza o społeczeństwie - - - -
7     edukacja dla bezpieczeństwa - - - -
8     przyroda - - -
9     biologia - -
10     chemia - - -
11     fizyka - - -
12     geografia - -
13     matematyka
14     muzyka -
15     plastyka -
16     technika - - -
17    zajęcia techniczne - - - -
18    informatyka -
19     zajęcia komputerowe - - - -
20     wychowanie fizyczne
21    religia          

GIMNAZJUM - KL. II - III

 

PRZEDMIOT

KL. I KL. II KL. III
1     język polski - -
2     język angielski - -
3     język niemiecki - -
4     historia - -
5     biologia - -
6     geografia - -
7     matematyka - -
8     fizyka - -
9     chemia - -
10     wiedza o społeczeństwie - -
11     edukacja dla bezpieczeństwa - -
12     muzyka - - -
13     plastyka - - -
14     zajęcia artystyczne - -
15     informatyka - -
16     technika - -
17     wychowanie fizyczne - -
18    religia - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL