VIDEO

 

 

Wieczornica - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej

 im. Cz. Miłosza w Pakienie na Litwie

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak