„Za pan brat z programowaniem”  - robot Kobra

VIDEO
Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak
Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL