WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA 28.02.2019

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL

FOTO
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak