Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich       w Płocicznie - Tartak

 

                                                         :: HOME :: AKTUALNOŚCI :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

   

 

                                    REKRUTACJA

 

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015 - 2018 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, czyli od 2 marca do 11 marca 2021 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 15.03 – 25.03. 2021 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

Rodzaj czynności

Terminy

od

do

Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . Zgodnie z art. 149 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

15 marca

25 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 12 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

13 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

19 kwietnia

 

  Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

  Oświadczenia

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmowanie dzieci do klasy I odbywa się w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022.

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole obwodowej. Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

od

do

 

2 marca

11 marca

 

2.

Złożenie wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i  kandydata. Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

 

od

do

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 marca

25 marca

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

12 kwietnia

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 kwietnia

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 kwietnia

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy innej

Oświadczenia

Zgłoszenie o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko do klasy pierwszej

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL