Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 REKRUTACJA

 

MEN - list Minister Edukacji Narodowej do rodziców ws. rekrutacji 2019-2020

 

   

 

                                    REKRUTACJA

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2018/2019 przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż w dniach 26 lutego – 6 marca 2018 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 14.03 – 28.03. 2018 roku

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

Rodzaj czynności

Terminy

 

od

do

Złożenie w szkole podstawowej wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 marca

28 marca do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,  punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

29 marca          

 16 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 kwietnia do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 kwietnia

24 kwietnia do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia do godz.13.00

 

                

                   Szczegóły rekrutacji: Zarządzenie  Nr 302/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 2018

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2018/2019 przyjmowanie dzieci do klasy I odbywa się w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole obwodowej.

Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

od

do

 

12 marca

23 marca do godz. 15.00

 

2.

Złożenie wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i  kandydata.

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

 

od

do

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 marca

10 kwietnia

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

11 kwietnia

10 maja

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11maja do godz. 13.00.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

12 maja

16 maja

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17 maja do godz. 13.00.

 

 

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego :

   Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół            podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL