Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 REKRUTACJA

 

MEN - list Minister Edukacji Narodowej do rodziców ws. rekrutacji 2019-2020

 

   

 

                                    REKRUTACJA

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2019/2020 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, w dniach 25 lutego – 6 marca 2019 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 14.03 – 28.03. 2019 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

Rodzaj czynności

Terminy

od

do

Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . Zgodnie z art. 149 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

14 marca

28 marca do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

29 marca

 15 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

16 kwietnia do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17 kwietnia

24 kwietnia do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

25 kwietnia do godz.13.00

 

         Szczegóły rekrutacji: 

 

Zarządzenie  Nr 18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 21 stycznia 2019

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18

  Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2019/2020 przyjmowanie dzieci do klasy I odbywa się w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

1.

Składanie przez rodziców zgłoszeń o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole obwodowej. Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

od

do

 

11 marca

22 marca do godz. 15.00

 

2.

Złożenie wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i  kandydata. Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

 

od

do

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 marca

10 kwietnia

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

11 kwietnia

24 kwietnia

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 kwietnia do godz. 13.00.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26 kwietnia

6 maja

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7 maja do godz. 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL