Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 KSIĄŻKA

Książka...

 

Publikacja „Płociczno - nasze miejsce na ziemi" wypełnia lukę historyczną, pogłębia naszą wiedzę i zatrzymuje ślad tego, co odchodzi. Niektórym może wydawać się, że fakty, które przedstawiliśmy są mało ważne. Nam mieszkającym tu wiadomości sprzed kilkudziesięciu lat są bardzo cenne. Szczególnie wartościowe są ustne przekazy najstarszych mieszkańców, którzy tworzyli tę historię. Musimy się spieszyć, by przelać na papier ich wspomnienia, bo ludzie tak szybko odchodzą .Mamy nadzieję, że zgromadzony bogaty materiał o przeszłości Płociczna będzie wykorzystywany w szkole do pracy z uczniami. Jeżeli nasza publikacja spotka się z życzliwością i pozytywną oceną społeczności lokalnej będzie to największą nagrodą za mozolny trud, jaki włożyliśmy w jej powstanie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL