Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich       w Płocicznie - Tartak

 

                                                         :: HOME :: AKTUALNOŚCI :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

Covid - 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady funkcjonowania w okresie Covid-19

 


Załącznik 3 do zarządzenia dyrektora Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
Załącznik 4 do zarządzenia dyrektora Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
Załącznik 5 do zarządzenia dyrektora Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne
Załącznik 6 do zarządzenia dyrektora Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym
Załącznik 7 do zarządzenia dyrektora Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych
Załącznik 8 do zarządzenia dyrektora Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
Załącznik 9 do zarządzenia dyrektora Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
Załącznik 10 do zarządzenia dyrektora Procedura komunikacji z rodzicami uczniów
Załącznik 11 do zarządzenia dyrektora Procedura dezynfekcji zabawek
Załącznik 12 do zarządzenia dyrektora Procedura postępowania z odpadami
Załącznik 13 do zarządzenia dyrektora Procedura organizacji konsultacji
Załącznik 14 do zarządzenia dyrektora Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków
Załącznik 15 do zarządzenia dyrektora Procedura wydawania posiłków
Załącznik nr 2 Komunikat dyrektora o zasadach funkcjonowania szkoły
Zarządzenie nr 13
Zgłoszenie dziecka klasy I-III
Zgłoszenie dziecka na zajęcia rewalidacyjne
KARTA ZDARZEŃ PODEJRZENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID
Oświadczenie rodzica

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL