Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie - Tartak
Wycieczka do Gołdapi