Turniej szachowy 7.06.2018

DSC_0676
DSC_0678
DSC_0681
DSC_0683
DSC_0684
DSC_0686
DSC_0689
DSC_0690
DSC_0692
DSC_0698
DSC_0700
DSC_0701
DSC_0703
DSC_0705
DSC_0707
DSC_0711
DSC_0713
DSC_0714
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0731
DSC_0736
DSC_0737
DSC_0740
DSC_0758
DSC_0762
DSC_0771
DSC_0776
DSC_0779
DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0784
DSC_0785
DSC_0788
DSC_0790
DSC_0793
DSC_0798
DSC_0799
DSC_0801

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL