Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich

w Płocicznie - Tartak

 HOME :: AKTUALNO¦CI :: FOTO :: KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Powiększ tekst:

W roku szkolnym 2002/2003 wzięli¶my udział w akcji "Szkoła z klas±". Była to akcja Gazety Wyborczej, portalu Gazeta.pl i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwa¶niewskiego. W wyniku całorocznej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli zrealizowali¶my sze¶ć zadań i otrzymali¶my jako jedna z 3118 szkół w Polsce tytuł "Szkoły z klas±" i certyfikat z numerem 2359/2003.

Zadania, które zrealizowali¶my, to:

1. Lepiej przygotować do egzaminów. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk - szefa zespołu i nauczyciela matematyki i informatyki mgr Katarzyny Gałaszewskiej.

2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie? Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Jadwigi Kowalewskiej - szefa zespołu i nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk

3. Festiwal nauki. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela wychowania przedszkolnego mgr Wiesławy Radzewicz - szefa zespołu, nauczyciela matematyki i informatyki mgr Katarzyny Gałaszewskiej, nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Renaty Laszkowskiej i nauczyciela historii i sztuki mgr Zofii Nalepy.

4. Nasza mała i wielka ojczyzna. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela historii i sztuki mgr Zofii Nalepy - szefa zespołu i nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk.

5. Nasz szkolny kodeks. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk - szefa zespołu i nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Jadwigi Kowalewskiej.

6. Więcej kultury. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Renaty Laszkowskiej - szefa zespołu i nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Elżbiety Mioduszewskiej.